فرهنگ و علوم انسانی

از ادبیات

پرونده

همزمان با آغاز تولید فصل دوم سریال شهرزاد، کمپینی با نام "نه به شهرزاد" توسط نادر فتوره‌چی در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد که هدف آن روشن شدن منابع مالی سریال ...

خبرگردی

معرفی کتاب