ادبیاتشعر - داستان - ادبیات نمایشی

vargas_llosa
ادبیاتنقد و نظریه

تعهد نویسنده / ماریو بارگاس یوسا

آنچه در زیر می‌خوانید مقاله‌ای است که ماریو بارگاس یوسا، برنده‌‌ی جایزه‌‌ی نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۰، درباره‌‌ی نقش نویسندگان آمریکای لاتین و درگیری آنان با واقعیت‌های اجتماعی نوشته است. این مقاله در سال ۱۹۷۸ در مجله‌‌ی ایندکس منتشر شده بود.

بخوانید ۰ دیدگاه
Untitled_6.preview
ادبیاتسینما و تئاتر

زمان در شعر “زمان یکسان” اثر اوکتاویو پاز و فیلم “نوستالگیا” اثر تارکوفسکی، از منظری فلسفی

مفهوم زمان چیست؟ زمان، از چه زاویه ای نسبی است؟ رابطه اش در ترکیب با مکان چگونه توجیه و قابل درک می شود؟ آیا درک زمان توسط ذهن، قدیم و نهادی است؟ پاسخ به این پرسش ها در حوزه ی کار فیلسوفان است و ادراک شهودی عارفان. امّا متفکران دیگری نیز با ابزار هنر، نظر خود را اعلام می کنند و ذهن مخاطبان شان را درگیر. این است که می بینیم شاعری مثل اوکتاویو پاز در شعرش، از فلسفه ی زمان می گوید

و فیلمساز برجسته ای مثل تارکوفسکی در فیلمش از ادراک شهودی آن. در این نوشته قصد داریم هم تشابهی بین دیدگاه اوکتاویو پاز در شعر “زمان یکسان” با نظر آندری تارکوفسکی در فیلم “نوستالگیا” در خصوص مفهوم زمان و درک آن بیابیم؛

بخوانید ۰ دیدگاه
2005102305241001
ادبیاتنقد و نظریه

اعترافات یک کشیش خودشیفته – تحلیلی بر “اعترافات یک رمان نویس جوان” اومبرتو اکو

مهم‌ترین نکته درباره‌ی کتاب «اعترافات یک رمان‌نویس جوان» (نوشته‌ی اومبرتو اکو، ترجمه‌ی مجتبی ویسی، نشر مروارید، ۱۳۹۲)، نه رمان‌نویسی و جوانی او، که مقوله‌ی «اعتراف» است. تعبیر «اعترافات»، خواننده‌ی رمان‌های مؤلّفی را که اومبرتو اکو نام دارد، دوباره به سمت مبحث قرون وسطی می‌برد، آن‌چه در کتاب «مبحث محبوبم» نام گرفته است؛ مبحث رمان‌های مهم اومبرتو اکو از جمله «نام گل سرخ» (۱۹۸۰) و «آونگ فوکو» (۱۹۸۸) و «بائودولینو» (۲۰۰۰) که باید «اعتراف» کرد با توجه به دو مقوله‌ی بینامتنیت و فراروایت رمان‌هایی شگفت‌انگیز به شمار می‌روند؛

بخوانید ۰ دیدگاه
baudelaire
ادبیاتشعرها

شعر مست شوید از شارل بودلر

مست شوید/

تمام ماجرا همین است، /

مدام باید مست بود،/

تنها همین./

باید مست بود تا سنگینی رقت‌بار زمان/

که تورا می‌شکند/

و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی،/

مادام باید مست بود،/

اما مستی از چه؟/

بخوانید ۰ دیدگاه

فرهنگ و علوم انسانیآیین ها و اساطیر - اندیشه و حکمت و ..

رقص مجسمه یا مجسمانه
آیین ها و اساطیر

رقصهای مازندران و حرکات نمایشی و نمادین رقصهای اقوام تبری زبان-3

رقص “مجسّمانه” درحقیقت،بازی ِشوق انگیزی درجشنها ومناسبت های شاد بود؛ که در قالب ِرقص برگزارمی شد. این رقص درفضاهای بازصورت می پذیرفت؛ وسبب “مجسمه یا مجسّمانه” نام نهادن ِِاین رقص، آن بوده که: رقصنده درحین رقصیدن،با ثابت نگه داشتن ِآخرین حرکت رقص،درلحظه ای که آهنگ ِ رقص قطع میشد، هیئتی “مجسّمه وار” به خود میگرفت؛

بخوانید ۰ دیدگاه
great-book-robbery1-600x337
فرهنگ و علوم انسانی

تاراج بزرگ کتاب، درباره بنی برونر فیلمساز هلندی- اسرائیلی و آخرین فیلمش

قرار بود یک اسرائیلی سر به راه باشد و درباره‌ی تاریخی که در مدرسه آموخته بود چون و چرا نکند. قرار بود مثل هزاران اسرائیلی دیگر تکرار کند که فلسطینی‌ها در سال ۱۹۴۸ توسط یهودی‌ها از سرزمین‌شان رانده نشدند؛ بلکه به دستور رهبران‌شان آنجا را ترک کردند تا چندی بعد ظفرمندانه بازگردند و تک تک قوم یهود را در دریا غرق کنند. کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند پسربچه‌ای هلندی که در پنج سالگی به همراه خانواده‌اش رومانی را به مقصد اسرائیل ترک کرد، بعدها به تاریخ منطقه نقب بزند، روایت صهیونیسم از آن را زیر سوال ببرد..

بخوانید ۰ دیدگاه

آخرین مقالات

vargas_llosa
ادبیاتنقد و نظریه

تعهد نویسنده / ماریو بارگاس یوسا

آنچه در زیر می‌خوانید مقاله‌ای است که ماریو بارگاس یوسا، برنده‌‌ی جایزه‌‌ی نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۰، درباره‌‌ی نقش نویسندگان آمریکای لاتین و درگیری آنان با واقعیت‌های اجتماعی نوشته است. این مقاله در سال ۱۹۷۸ در مجله‌‌ی ایندکس منتشر شده بود.

بخوانید ۰ دیدگاه
Untitled_6.preview
ادبیاتسینما و تئاتر

زمان در شعر “زمان یکسان” اثر اوکتاویو پاز و فیلم “نوستالگیا” اثر تارکوفسکی، از منظری فلسفی

مفهوم زمان چیست؟ زمان، از چه زاویه ای نسبی است؟ رابطه اش در ترکیب با مکان چگونه توجیه و قابل درک می شود؟ آیا درک زمان توسط ذهن، قدیم و نهادی است؟ پاسخ به این پرسش ها در حوزه ی کار فیلسوفان است و ادراک شهودی عارفان. امّا متفکران دیگری نیز با ابزار هنر، نظر خود را اعلام می کنند و ذهن مخاطبان شان را درگیر. این است که می بینیم شاعری مثل اوکتاویو پاز در شعرش، از فلسفه ی زمان می گوید

و فیلمساز برجسته ای مثل تارکوفسکی در فیلمش از ادراک شهودی آن. در این نوشته قصد داریم هم تشابهی بین دیدگاه اوکتاویو پاز در شعر “زمان یکسان” با نظر آندری تارکوفسکی در فیلم “نوستالگیا” در خصوص مفهوم زمان و درک آن بیابیم؛

بخوانید ۰ دیدگاه
رقص مجسمه یا مجسمانه
آیین ها و اساطیر

رقصهای مازندران و حرکات نمایشی و نمادین رقصهای اقوام تبری زبان-3

رقص “مجسّمانه” درحقیقت،بازی ِشوق انگیزی درجشنها ومناسبت های شاد بود؛ که در قالب ِرقص برگزارمی شد. این رقص درفضاهای بازصورت می پذیرفت؛ وسبب “مجسمه یا مجسّمانه” نام نهادن ِِاین رقص، آن بوده که: رقصنده درحین رقصیدن،با ثابت نگه داشتن ِآخرین حرکت رقص،درلحظه ای که آهنگ ِ رقص قطع میشد، هیئتی “مجسّمه وار” به خود میگرفت؛

بخوانید ۰ دیدگاه
great-book-robbery1-600x337
فرهنگ و علوم انسانی

تاراج بزرگ کتاب، درباره بنی برونر فیلمساز هلندی- اسرائیلی و آخرین فیلمش

قرار بود یک اسرائیلی سر به راه باشد و درباره‌ی تاریخی که در مدرسه آموخته بود چون و چرا نکند. قرار بود مثل هزاران اسرائیلی دیگر تکرار کند که فلسطینی‌ها در سال ۱۹۴۸ توسط یهودی‌ها از سرزمین‌شان رانده نشدند؛ بلکه به دستور رهبران‌شان آنجا را ترک کردند تا چندی بعد ظفرمندانه بازگردند و تک تک قوم یهود را در دریا غرق کنند. کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند پسربچه‌ای هلندی که در پنج سالگی به همراه خانواده‌اش رومانی را به مقصد اسرائیل ترک کرد، بعدها به تاریخ منطقه نقب بزند، روایت صهیونیسم از آن را زیر سوال ببرد..

بخوانید ۰ دیدگاه